Slávnosť všetkých svätých a dušičky

Milé deti,
v týchto dňoch, keď slávime slávnosť všetkých svätých a pripomíname si aj všetkých našich zosnulých, prinášame vám dva pracovné listy. Dozviete sa v nich o pôvode týchto sviatkov a môžete si aj vyfarbiť obrázok svätých.