Pozvánka na detský koncert

Milé deti!

SKM v Zürichu Vás pozýva na Detský koncert,
ktorý sa uskutoční 30. októbra 2022 o 10.45 hod
v spoločenskej sále vo farskom centre
farnosti Liebfrauen Kirche.

Účinkujú: vaši kamaráti a moderátorka Broňka
Príďte povzbudiť našich spevákov a hudobníkov.

Tešíme sa na Vás!