Deti sveta sa modlia ruženec

Milé deti,
prinášame vám pozvánku od pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi.
ACN pozýva všetky rodiny, farnosti, školy, stretká, katechétov, či učiteľov, aby sa 18. októbra s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Na celom svete sa budú deti 18. októbra modliť ruženec, aby vytvorili jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi. Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Ruženec otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim a prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista. Pripojme sa aj my k tejto výzve, spojme sa s miliónom detí v modlitbe. Na uvedenej stránke nájdete okrem všetkých informácii aj návod na modlitbu ruženca, ale aj komiks a omaľovánky.

Radi by sme vám a vašim rodičom dali do pozornosti najbližší termín detskej svätej omše, ktorá sa uskutoční 23.10. o 11:00. Ak máte možnosť, neváhajte a príďte.

Stále tiež platí naša septembrová výtvarná výzva. Pridala sa k nej už aj výtvarná súťaž z Milána (viď predošlý príspevok). Takže kreslite, maľujte a posielajte. Svojou kreativitou prinesiete radosť a krásu na tento svet. 

Želáme vám parádne jesenné prázdniny.

Barbora a Dominika