Slovenská Katolícka Misia

0

Aby radosť evanjelia dosiahla periférie sveta

Pápež na Anjel Pána: Aby radosť evanjelia dosiahla periférie sveta „Drahí bratia a sestry, dobrý deň, evanjelium tejto nedele nám rozpráva o začiatkoch Ježišovho verejného života v mestách a dedinách Galiley. Jeho misia nevychádza...

0

Oznamy na 3. nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na 3. Nedeľu v cezročnom období. Liturgický kalendár:   V utorok je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi....

0

Svätý Otec vyzval mladých, aby robili rozruch

(ANS, Rím 20. januára 2014) – Saleziánska farnosť Božského Srdca v Ríme pri stanici Termini zažila návštevu rímskeho biskupa. Pápež František zotrval na pastoračnej návšteve asi štyri hodiny. Pri svätej omši hral a spieval...

0

Kardinál Ján Chryzostom Korec jubiluje

Dňa 22. januára 2014 sa dožíva životného jubilea 90 rokov Jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec, najvýznamnejší predstaviteľ aktívneho apoštolského života Cirkvi na Slovensku v podmienkach politického prenasledovania. Jeho Eminencii ctihodnému pánovi kardinálovi Jánovi Chryzostomovi...

0

Katechéza k roku Sedembolestnej Panny Márie – Január

Rok Sedembolestnej Panny Márie Panna Mária Bohorodička: Svätá Mária, Matka Božia…   Označenie Panny Márie ako Bohorodičky je jej najkrajším a najvzácnejším titulom. Tento článok viery bol definovaný na Efezskom koncile v roku 431. Slávnosť Panny...

0

Oznamy na 2. nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 2. Nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: Včera začal TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV, potrvá do soboty. V podelok...