Slovenská Katolícka Misia

0

Oznamy na štvrtú veľkonočnú nedeľu.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu. Liturgický kalendár: V pondelok spomienka sv. Pankráca, mučeníka. V utorok je ľubovoľná spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej....

0

Oznamy na tretiu veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na tretiu veľkonočnú nedeľu.  Liturgický kalendár:  Tento týždeň je v Cirkvi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Budúca nedeľa je štvrtá veľkonočná...

0

Spomienka na zosnulého biskupa Mons. Jána Hirku

J. E. Mons.  Hirka Ján, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup   15.aprila  sa konali v Prešove, v gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa pohrebné obrady za zosnulého Mons. Jána Hirku, gréckokatolíckeho emeritného prešovského biskupa. K Vianociam 2014 som...

0

Oznamy na 2 Veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na Druhú veľkonočnú – Nedeľu Božieho milosrdenstva.  Lituugický kalendár: V utorok je sviatok sv. Kataríny sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Spolupatrónky...

0

Celosvetové saleziánske športové hry 2014

V týchto dňoch v Bratislave prebieha kampaň PGSI s hlavným headlinom: Bojujeme o dušu, na ihrisku aj v živote! Kampaň má zvýšiť povedomie verejnosti o konaní hier a súčasne osloviť Bratislavčanov a širšie a okolie, aby sa prišli pozrieť na tieto hry,...

0

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22    Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Nedeľu.  Liturgický kalendár:  Veľkonočnou Nedeľou začína Veľkonočná oktáva, ktorá sa celá slávi ako jeden deň Kristovho zmŕtvychvstania....

0

Lausanne – oznam o zrušení sv. omše

Z dôvodu choroby dona Jozefa Baga sa ruší sv. omša vo Veľkonočnú nedeľu 20. apríla 2014 o 10:00. Ďakujeme Vám za porozumenie. Prosíme o postúpenie tejto informácie všetkým, ktorých by sa mohla dotýkať. SKM

0

Korunka Božieho milosrdenstva

(má 5 desiatkov) Na začiatku: Otče náš, Zdravas’ Mária, Verím v Boha. Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na...