Slovenská Katolícka Misia

0

Oznamy na piatu veľkonočnú nedeľu.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu. Liturgický kalendár: V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Bernardína Sienského. Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Rity...

0

Prvé sväté prijímanie – Zürich

  Dňa 18. mája 2014 deti z našej misie Kiara a Tomislav prvý krát pristúpili k sv. prijímaniu. Na túto pre nich tak významnú udalosť sa svedomito pripravovali. K slávnostnému priebehu sv. omše prispeli...

0

Veľká noc 2014 v Zürichu

Pred nedávnom sme si spoločne pripomenuli slávenie Veľkej noci, najväčších a najvýznamnejších sviatkov pre kresťanov. Tajomstvo Kristovho umučenia a jeho slávneho  zmŕtvychvstania sme mohli prežiť v spoločenstve veriacich Slovákov v Zürichu. Niektorí z nás, podobne ako náš duchovný otec...

0

Oznamy na štvrtú veľkonočnú nedeľu.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu. Liturgický kalendár: V pondelok spomienka sv. Pankráca, mučeníka. V utorok je ľubovoľná spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej....

0

Oznamy na tretiu veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na tretiu veľkonočnú nedeľu.  Liturgický kalendár:  Tento týždeň je v Cirkvi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Budúca nedeľa je štvrtá veľkonočná...

0

Spomienka na zosnulého biskupa Mons. Jána Hirku

J. E. Mons.  Hirka Ján, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup   15.aprila  sa konali v Prešove, v gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa pohrebné obrady za zosnulého Mons. Jána Hirku, gréckokatolíckeho emeritného prešovského biskupa. K Vianociam 2014 som...

0

Oznamy na 2 Veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na Druhú veľkonočnú – Nedeľu Božieho milosrdenstva.  Lituugický kalendár: V utorok je sviatok sv. Kataríny sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Spolupatrónky...

0

Celosvetové saleziánske športové hry 2014

V týchto dňoch v Bratislave prebieha kampaň PGSI s hlavným headlinom: Bojujeme o dušu, na ihrisku aj v živote! Kampaň má zvýšiť povedomie verejnosti o konaní hier a súčasne osloviť Bratislavčanov a širšie a okolie, aby sa prišli pozrieť na tieto hry,...

0

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22    Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Nedeľu.  Liturgický kalendár:  Veľkonočnou Nedeľou začína Veľkonočná oktáva, ktorá sa celá slávi ako jeden deň Kristovho zmŕtvychvstania....