Slovenská Katolícka Misia

0

Pastoračná a ekonomická správa o činnosti SKM 2014

Milí naši veriaci, sympatizanti a dobrodincovia SKM. Január 2015 bol na Slovenskej Katolíckej Misii mesiacom uzávierok pastoračných a ekonomických štatistík za rok 2014. Okrem Generálneho vikariátu v ZH, ktorý dokumentuje našu činnosť, som považoval...

0

Ďakujeme 944 674x

Vážení podporovatelia ochrany detí a rodiny, Dovoľte mi poďakovať sa Vám za všetko, čo robíte pre ochranu detí a rodiny, naozaj si to veľmi ceníme a vnímame obrovské množstvo práce, ktorú ľudia po celom...

0

Referendum – deviatnik

Láska matiek premáha svet Milé mamy z Modlitieb matiek, pozývame vás k deviatniku za Slovensko – od štvrtku 29. januára do piatku 6. februára 2015. Budeme sa modliť ľubovoľný deviatnik, kto aký chce. Podobne,...

0

Oznamy na 3. Nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na 3. Nedeľu v cezročnom období. Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Timotea a Títa, biskupov V stredu je...

0

Novéna ku sviatku dona Bosca

  Novénu k don Boscovi sa môžete modliť na týchto odkazoch: Novéna ku sviatku dona Bosca http://www.saleziani.sk/ Drahí členovia saleziánskej rodiny, milí mladí a všetci priatelia dona Bosca pod Tatrami. V sobotu 16. augusta...

0

Oznamy na 2. Nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 2. Nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: Dnes sme začali TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV, potrvá do budúcej nedele. V...

0

Oznamy na 1. Nedeľu po Narodení Pána.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 1. Nedeľu po Narodení Pána. Liturgický kalendár: V podelok je 5. Deň vianočnej oktávy. V utorok je 6. Deň...