Slovenská Katolícka Misia

0

ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VIANOČNOM OBDOBÍ 2014/2015

24.12. 2014, streda – Polnočná sv. omša o 22:00, krypta Liebfrauen – Zürich 25.12. 2014, štvrtok – Narodenie Pána, sv. omša o 9:30, krypta Liebfrauen – Zürich 25.12. 2014, štvrtok – Narodenie Pána, sv. omša o 17:00,...

0

Návšteva sv. Mikuláša v Zürichu

7. Decembra 2014 po sv. omši privítala naša Slovenská Misia a 60 detí z nášho spoločenstva mimoriadnu návštevu. Celé dopoludnei sa nieslo v duchu príprav a očakávaní. Už od 8:30 Zlatka, Riškovci, Čuchraňovi a...

0

Ozveny adventnej duchovnej obnovy

DUCHOVNÁ OBNOVA V ZURICHU   V dňoch 28. – 30. novembra sa v komunite Slovenskej katolíckej misie v Zurichu konala duchovná obnova na tému: „Pane, ty si náš Otec, náš vykupiteľ“. Pozvanie prijal otec Michal Zamkovský a Misijné spoločenstvo...

0

Mikuláš v Ženeve

Tento rok prišiel Mikuláš priamo do kostola. Deti mali pre neho pripravené pesničky, ktoré si nacvičili ešte pred sv. omšou. Niektoré deti mali pre Mikuláša pripravené aj básničky. Po všetkých pesničkách a básničkach im...

0

Hosť duchovnej obnovy – Rieka života

Rieka Života – je misijným spoločenstvom 45 (už nie veľmi mladých) ľudí. Postupne sme prerástli zo spoločenstva mladých a slobodných do spoločenstva mladých manželstiev a rodín. Napriek alebo práve kvôli zodpovednostiam v rodine však...

0

Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov. V...

0

Oznamy na 33. nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. V piatok je spomienka Obetovanie...

0

Oznamy na 32. nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 32. nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: V pondelok je sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. V utorok je...