Slovenská Katolícka Misia

0

Veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatky prežili veriaci SKM ako najvýznamnejší kresťanský sviatok. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Už na začiatku Veľkého týždňa práve na Kvetnú nedeľu si veriaci pripomenuli slávnostný vstup...

0

Veľkonočné bohoslužby

Milý veriaci, priatelia a čitatelia! V závere MISIJNÉHO INFORMÁTORA (Misijný informátor 1-2017) nájdete rozpis VEĽKONOČNÝCH BOHOSLUŽIEB.  Prajeme Vám požehnané Veľkonočné sviatky.

0

Texty z pôstnej Duchovnej obnovy 2017

Božie slovo pre všetkých, pre nás, pre mňa … 1.      Božie slovo pre všetkých – jednoduchá štruktúra Biblie Biblia Človek Genezis Odkiaľ som ja a všetko? Apokalypsa Kam idem ja a všetko? Medzi narodením a smrťou je...

0

Pôstna duchovná obnova v Zürichu

Veriaci SKM v Zürichu sa v dňoch 31.3 – 2.4. stretávali na spoločnej Pôstnej duchovnej obnove, ktorú viedol Don Pavol Grach SDB (Bratislava-Miletičova). Počas jednotlivých prednášok o Božom slove a o rozhovore s Bohom sa prihovoril veriacim s cieľom vysvetliť im...

0

Detská sv. omša v nedeľu 9. apríla 2017 o 11:30

Slovenská katolícka misia v Zürichu pozýva na detské sväté omše Pozývame vás na detské sv. omše, ktoré sa uskutočňujú približne jedenkrát za mesiac. Príďte medzi nás a spoločne načerpajme zo Živej vody a zo spoločenstva Cirkvi....

0

Víkend plný zážitkov

.:Einsiedeln/Hoch Ybrig, 9.-12.3.17:. Kto je to animátor? To, že tento výraz pochádza z latinského slova „anima“, v preklade „duša“, nám ako skupinke Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku zaujímavým spôsobom vysvetlila sestra Monika Méryová, FMA, z Banskej Bystrice. Dozvedeli...

0

Exkurzia do CERN-u

18.3. ráno sa naša 13- členná skupinka nadšencov vybrala na súkromnú prehliadku jedného z pracovísk CERN-u (CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum). Neodradila nás nepriazeň počasia ani zhustená premávka, a tak sme po pár...

0

Nočná krížová cesta na Uetlibergu

28. Marca sa bude konať nočná KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE – CHODNÍKOM NA ÜETLIBERG (Zürich). Začiatok je o 19:00. Stretneme sa na parkovisku pre autá na Uetlibergstrasse 345, Zürich. Spojmi mestskej dopravy je najvýhodnejšie...

0

Svätá omša pre okolie Sankt Gallen

Milí priatelia, známy a veriaci! S veľkým potešením ohlasujem naše blížiace sa opätovné stretnutie s našim otcom Pavlom v našich končinách. Uskutoční sa: 5. marca 2017 opäť v SEELENKAPELLE v Rorschachu. Pre pripomenutie pridávam...