Sväté omše Zürich

LiebfrauenkircheNedeľné sv. omše bývajú pravidelne každú nedeľu o 9:30 v , Weinbergstrasse 34, Zürich. Po sv. omši je priateľské posedenie veriacich pri káve v blízkom pastoračnom centre. Vstup do „Krypty-spodného koslola“ je pod vežou kostola Liebfrauen.

 

Mládežnícka sv. omša býva pravidelne každú stredu Don Bosco Kircheo 20:00 v kostole sv. Jána Boska (Don Bosco Kirche -talianska misia), Feldstr. 109. – z hl. železničnej stanice sa dá prísť trolejbusom č.31. Je to piata zastávka (smer Schlieren)- „Baeckeranlage“. S autom je možné parkovať na farskom dvore. Po sv. omši je vždy stretnutie veriacich, v priestoroch saleziánskeho oratória, pod kostolom.

Mládežnícka sv. omša je sprevádzaná speváckym zborom, ktorý sa stretá 30 min. pred sv. omšou na nácvik, ktorý býva v priestoroch oratória pod kostolom. Radi prijmeme medzi  seba nových spevákov.

Krypta-LiebfrauenKaždý prvý piatok v mesiaci o 19:30 hod. býva pravidelne sv. omša s krátkou poklonou pred Najsv. Sviatosťou  oltárnou v Krypte kostola Liebfrauen  (na Weinbergstr. 34). Možnosť pristúpiť ku prvopiatkovej sv. spovedi je 3/4 hodiny pred začiatkom sv. omše.

Program pobožnosti na Prvý piatok v mesiaci:

18:45   Eucharistická adorácia + SPOVEDANIE

19:30   Sv. omša o Najsvätejšom srdci Ježišovom

20:15   V závere sv. omše Prvopiatková pobožnosť + Požehnanie so sv. Oltárnou 

 

Detská omša je vždy o 11:30 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu. Skúška zboru je vždy o 10:45 v miestnosti Familientreff na prízemí pastoračného centra farnosti Liebfrauen. Nachádza sa zo strany oproti vchodu do Krypty.

Termíny na školský rok 2017/2018

Najbližšie termíny detských svätých omší:

*
JANUÁR
14.1. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
21.1. 2018- NÁCVIK SPEVU O 10:45

*

FEBRUÁR
4.2. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
25.2. 2018- NÁCVIK SPEVU O 10:45
*
MAREC
11.3. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
18.3. 2018- NÁCVIK SPEVU O 10:45
 
APRÍL
15.4. 2018- DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
NÁCVIK SPEVU NIE JE SEPARÁTNE
 *
MÁJ
6.5. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
27.5. 2018- SPREVÁDZANIE SPEVOM PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA O 9:30
 *
JÚN
10.6. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30
17.6. 2018- NÁCVIK SPEVU O 10:45
 *
JÚL
1.7. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30

 

… Pán veľkú sadbu chystá a všetko zaplatí, pozvaní sú na ňu všetci i deti!