Nedeľné misijné oznamy

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


 

Oznamy na nedeľu zoslania Ducha Svätého – Turíce.

Liturgický kalendár:

 

V pondelok je ľubovolná spomienka Svätodušný pondelok.

V utorok je spomienka sv. Filipa Nériho, kňaza.

Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 9. Nedeľa v období cez rok- Slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

 

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

V pondelok v Zürichu sv. omša nie je, bude len v rámci turistického programu.

 

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Sv. omšu budeme sláviť vigílnu zo sviatku Krista veľkňaza.

 

Piatkové stretko bude ako obvykle na Talianskej misii so začiatkom o 20:00.

1. Dnes po sv. omši:

–      Deti pozývame po sv. omši na nácvik piesní.

–      Posedenie pri káve- ako obvykle v pastoračných priestoroch oproti kostolu. Všetci sme srdečne pozvaní do 12:00.

2. V pondelok je

–      Výstup na Gross Mythen. (info web.)

–      Večer: predmanželská náuka B o sv. manželstva na Talianskej misii o 19:00.

3. Vo štvrtkok je športový krúžok.

4. Na budúcu nedeľu príde spovedať Don Bago.

5. Združenie Slovákov vo Švajčiarsku a Slovenská škola a škôlka v Zürichu v spolupráci so SKM v Zürichu pozýva všetky deti a rodičov na Športový Deň detí 2015, ktorý sa uskutoční v športovom zariadení Im Birch, Margrit-Rainer-Str. 5, 8050 Zürich-Oerlikon v sobotu 30. mája 2015 so začiatkom o 14:00. Bližšie info na našej stránke.

6. Srdečne Vám avizujeme a pozývame Vás na púť do Reichenau, ktorá bude už o 4 týždne, v sobotu 27. Júna 2015 o 17:00. Odvoz so prosím pokúste vybaviť počas priateľských rozhovorov počas kávy.  – Aleluja, Aleluja

 

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


 

Oznamy na siedmu veľkonočnú nedeľu. Dnešný deň je 49. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Liturgický kalendár:

V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Bernardína Sienskeho, kňaza.

V piatok je ľubovoľná spomienka sv. Rity z Kassie, rehoľníčky.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

 

Budúci týždeň sú (v stredu, piatok a sobotu) letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a prosby o duchovné povolania. Aj my sa pripojme k modlitne celého spoločenstva Cirkvi.

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej bude mať formulár modlitieb za jednotu kresťanov. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Po sv. omši vás pozývam na modlitbu Loretánskeho litánia. Po sv. omši malé agape ako obvykle.

1. Po sv. omši je biblické stretnutie pre dospelých.

2. Dnes je aj posedenie pri káve. Tak, ako bolo zvykom môžete sa zapojiť pri výdaji kávy, umývaní a uprataní sály. Do začiatku letných prázdnin potrebujeme pokryť tieto služby, preto sa môžete dnes ale aj priebežne hlásiť u Hely Sedláčkovej.

3. Vo štvrtkok je športový krúžok.

4. Piatkové stretko bude ako obvykle na Talianskej misii v piatok o 20:00.

5. V sobotu bude miništrantské stretnutie. Začiatok bude o 9:00 sv. omšou v kostole dona Bosca na Talianskej misii.

6. Ďakujem všetkým vám za vašu bohatú účasť a zapojenie na Májovej púti. Myslím, že nás táto udalosť obohatila a mali sme hlboký duchovný i kultúrny zážitok. Vďaka patrí i všetkým krojovancom.

7. Záujemcovia, ktorí by boli ochotní viesť birmovancov, kláste sa na konkurz u o. Pavla N.

8. Združenie Slovákov vo Švajčiarsku a Slovenská škola a škôlka v Zürichu v spolupráci so SKM v Zürichu pozýva všetky deti a rodičov na Športový Deň detí 2015, ktorý sa uskutoční v športovom zariadení Im Birch, Margrit-Rainer-Str. 5, 8050 Zürich-Oerlikon v sobotu 30. mája 2015 so začiatkom o 14:00. Bližšie info na našej stránke.

9. Srdečne Vám avizujeme a pozývame Vás na púť do Reichenau, ktorá bude asi o mesiac, v sobotu 27. Júna 2014 o 17:00.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


Oznamy na šiestu veľkonočnú nedeľu.

 

Liturgický kalendár:

V utorok je ľubovolná spomienka sv. Pankráca, mučeníka.

V stredu je ľubovoľná spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej.

Vo štvrtok je sviatok Nanebovstúpenia Pána.

V piatok začína Novéna k Duchu Svätému.

V sobotu je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

Budúca nedeľa je siedma veľkonočná nedeľa.

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Večerná sv. omša je s platnosťou za Nanebovstúpenie Pána.

Vo štvrtok bude sv. omša o 9:30 v Krypte zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána.

1. Po sv. omši odvhádzame viacerí do Mariastein na májovú púť. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč z KE. Na a po sv. omši vystúpi folklórny súbor Kalvárčan.

2. Dnes po svätej omši preto nie je posedenie pri káve.

3. Dnes po svätej omši preto nie je detský katechizmus.

4. Vo štvrtkok je športový krúžok.

5. Piatkové stretko bude ako obvykle na Talianskej misii v piatok o 20:00.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


 

Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár:

 

V stredu je spomienka sv. Dominika Sávia, patróna miništrantov.

Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, kedy sa odporúčajú modlitby a adorácie za duchovné povolania.

Budúca nedeľa je šiesta veľkonočná nedeľa.

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou.

1. Ďakujeme deťom za spev počas sv. omše, zaslužia si malú odmenu. Ak sa nemýlim, aj po sv. omši majú zapísaný nácvik.

Pripomínam, nedeľné biblické stretnutie.

2. Vo štvrtkok je športový krúžok.

3. Piatkové stretko bude ako obvykle na Talianskej misii v piatok o 20:00.

4. Pozývame všetkých veriacich na tradičnú májovú púť do Mariastein, ktorá bude o 2 týždne. Od 11:00 – možnosť vykonať si sviatosť zmierenia a o12:30 začne sv. omša. Pripravme tak našej Nebeskej Matke ku dňu matiek milý darček v podobe synovskej pozornosti a úcty. Bližšie info na www.skmisia. (Vystúpenie Kalvárčan)

Slovenské kroje sú už rozobrané.

–      Prosím o jednoduché avízo o vašom záujme o obed v Matastein, aby sme orientačne vedeli predpokladať počet záujemcov.

Progam: Spovede, Sv. omša, vystúpenie, obed.

5. Dnes po svätej omši je posedenie pri káve tak ako tomu bolo v posledné nedele. Príprava a zamykanie kávy sa nám vďaka Bohu a dobrovoľníkom rozbehlo, ale stále ako bolo zvykom sa môžete zapojiť pri výdaji kávy, umývaní a uprataní sály. Do začiatku letných prázdnin potrebujeme pokryť tieto služby, preto sa môžete dnes ale aj priebežne hlásiť u Hely Sedláčkovej.

 

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH

T/F: 0041 44 241 50 22


 

Oznamy na štvrtú veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár:

V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Ľudovíta Mária Grigniona, kňaza.

V stredu je sviatok sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy.

V piatok je 1. Piatok a ľubovoľná spomienka sv. Jozefa, robotníka.

V sobotu je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi a 1. Mariánska sobota v mesiaci.

Budúca nedeľa je piata veľkonočná nedeľa.

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda sv. omša o 20:00 na Talianskej. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou.

1. Dnes po sv. omši je:

–      Nácvik detského zboru a týždeň nám obohatia sv. omšu.

2. Vo štvrtkok nie je športový krúžok z dôvodu prázdnin.

3. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem ½ hodinu pred sv. Omšou. Sv. omša bude o 20:00 tu v Liebfrauen a po nej bude nasledovať prvopiatková pobožnosť, počas ktorej bude tiež možnosť sv. spovedí. Piatkové stretko nebude.

4. Dnes po svätej omši je posedenie pri káve v pastoračných priestoroch oproti kostolu. Všetci sme srdečne pozvaní a vďační za obetavú službu dnes Martinovi. Ja dnes pružne trocha skôr odchádzam na nácvik do Mariastienu.

5. Pozývame všetkých veriacich na tradičnú mariánsku májovú púť do Mariastein, ktorá bude o 2 týždne. Od 11:00 – možnosť vykonať si sviatosť zmierenia a o12:30 začne sv. omša. Pripravme tak našej Nebeskej Matke ku dňu matiek milý darček v podobe synovskej pozornosti a úcty. Bližšie info na www.skmisia. (Vystúpenie Kalvárčan)

– Všetkých, ktorí majú záujem o zapožičanie slovenského kroja na púť do prosím, aby sa prihlásili buď u pani Janky Riškovej alebo u pána Zelenaya. Do termínu púte máme možnosť si kroje prevziať ešte dnes a na budúcu nedeľu. Podrobnosti budú záujemcom vysvetlené osobne.

6. (Bern: V sobotu 9.5. o 16:45 pred sv. omšou bude spovedanie rodičov, detí ku 1. SP.

7. V mesiaci máj vás povzbudzujem ku modlitbe Loretánskeho litánia najmä v rodinách, my ako spoločenstvo sa budeme modlievať Litánie v stredu po sv. omši.

–      Vďaka don Bagovi za spovedanie.

–      Basel – posledná možnosť podporiť púť + posledné doťahovačky.