Čo dodržiame pri bohoslužbách

Príchod do miestnosti, kde sa koná bohoslužba:

dodržiavam odstup 1,5 m od ľudí, ktorí so mnou nebývajú v jednej domácnosti, ak to neviem dodržať, používam rúšku

Pri vchode si ruky dezinfikujem pripraveným prostriedkom a nasadím rúško

Aj v miestnosti dodržiavam odstup 1,5 m od ľudí, ktorí so mnou nebývajú v jednej domácnosti, ak to neviem dodržať, používam rúšku

Počas sv. omše:

V zásade dodržiavame všetky liturgické gestá (sedenie, státie, kľačanie)

Nepodávame si ruky na znak pokoja

Prijíma sa do ruky

Kolekta prebieha formou vhadzovania do košíka pri východe, košík nekoluje

Ak Vám je nevoľno, prosím nevracajte sa do miestnosti bohoslužby, ak treba požiadajte organizátora o pomoc.