Čo dodržiame pri bohoslužbách

Opatrenia, ktoré boli vypracované jednotlivými farnosťami a doplnené opatreniami našej misie, prijaté biskupskou komisiou Migratio ako predpoklad pre možnosť sláviť bohoslužby.

Príchod do miestnosti, kde sa koná bohoslužba:

 • Prichádzam podľa pozvania/dohovoru s kňazom, použijem iba vchod do kostola/kaplnky, ktorý je určený pre vstup
 • Do miestnosti vchádzam až po vpustení organizátorom, ak musím čakať, dodržiavam odstup 1,5 m od ľudí, ktorí so mnou nebývajú v jednej domácnosti, ak to neviem dodržať, používam rúšku
 • Nepoužíva sa svätená voda
 • Pri vchode si ruky dezinfikujem pripraveným prostriedkom a nasadím rúško
 • Aj v miestnosti dodržiavam odstup 1,5 m od ľudí, ktorí so mnou nebývajú v jednej domácnosti, ak to neviem dodržať, používam rúšku
 • Nedotýkam sa kľučiek, čakám, kým mi otvorí služba
 • Najkratšou cestou idem podľa rozpisu, resp. na pokyn organizátorov na svoje miesto, pokiaľ míňam iných vo vzdialenosti menej ako 1,5 m, používam rúško

Počas sv. omše:

 • Zatiaľ sa zaobídeme bez miništrantov
 • V zásade dodržiavame všetky liturgické gestá (sedenie, státie, kľačanie)
 • Od 9.12. sa v kostole nespieva, organ môže hrať a spevák spieva sólo
 • Nepodávame si ruky na znak pokoja
 • Dialóg pred sv. prijímaním sa hovorí po „Baránok Boží“ spoločne, pri prijímaní odpadá
 • Prijíma sa v zásade do ruky, pričom kňaz stojí v rúšku na určenom mieste, všetci sa postupne presúvajú ku kňazovi tak, aby neprichádzalo ku kontaktu osôb pod 1,5 m , tí, čo neprijímajú, urobia s ostatnými „kolečko“, vyhneme sa tak obchádzaniu v laviciach. V Zürichu v sále kňaz obíde pomedzi stoličky veriacich a tí, ktorí pristupujú k prijímaniu, stoja.
 • Kolekta prebieha formou vhadzovania do košíka pri východe, košík nekoluje
 • Ak Vám je nevoľno, prosím nevracajte sa do miestnosti bohoslužby, ak treba požiadajte organizátora o pomoc.

Po sv. omši:

 • Odchádzame východom, ktorý je určený, vychádzanie organizujú poverené jasne odlíšiteľné osoby (označené, alebo v špeciálnej veste)
 • Odchádzame postupne tak, aby sme sa nekrižovali a ideme až do exteriéru, pričom dodržiavame 1,5 m odstup od osôb, s ktorými nie som v jednej domácnosti
 • Čo najmenej sa dotýkame predmetov ako zábradlia, výťahové ovládanie,…
 • Ak sa niekto chce s niekým stretnúť, tak vonku pri dodržaní aktuálne platných pravidiel

Osoby, ktoré nemajú prichádzať na slávenie bohoslužby (nariadenie švajčiarskej biskupskej konferencie z 25.5.2020):

 • Chorí
 • Tí, ktorí by mohli ohroziť niekoho z rizikovej skupiny
 • Aj tí, ktorým príde náhle nevoľno pred, alebo počas bohoslužby, nech ostanú vzdialení