Termíny snúbeneckych náuk na druhý polrok 2018

Milí snúbenci!

Gratululujeme Vám k rozhodnutiu uzavrieť kresťanské manželstvo.

Slovenská katolícka misia vo svojej správe pokrýva širokú duchovnú službu pre veriacich v celom Švajčiarsku. Aby Vám popri množstve iných povinností mohla vyjsť v ústrety je potrebné požiadať o možnosť prípravy dostatočne vopred (6 mesiacov vopred). Program stretnutí má potom nasledujúcu štruktúru, ktorej si treba prispôsobiť čas na stretania.

Predmanžeská príprava pod záštitou SKM obsahuje: 3 STRETNUTIA S KŇAZOM, 2 STRETNUTIA S MANŽELSKÝM PÁROM A 1 PROSOCIÁLNU AKTIVITU. DOLU NIŽŠIE JE ROZPÍSANÁ ŠTRUKTÚRA CELEJ PRÍPRAVY, KTORÚ MÁ SNÚBENECKÝ PÁR ABSOLVOVAŤ:

* 3 stretnutia s kňazom:

– Predmanželská náuka A – Cirkevno-právne podmienky pre uzavretie manželstva + Úvod do sviatostí Cirkvi

Úvodné stretnutie máva s kňazom osobitne každý pár. Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 – najbližšie v piatok 14.9. 2018 o 19:00. Vašu účasť na stretnutí s kňazom potvrďte minimálne 2 týždne vopred mailom na: misionar@skmisia.ch (next)

 Predmanželská náuka B– Povolanie k manželstvu, manželstvo ako Boží plán, predpoklady dobrého manželstva
Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 – najbližšie v piatok 19.10. 2018 o 19:00. Vašu účasť na stretnutí s kňazom potvrďte minimálne 2 týždne vopred mailom na: misionar@skmisia.ch (next)

– Predmanželská náuka C– Sviatosť manželstva + obrad sviatosti manželstva
Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 – najbližšie v piatok 9.3. 2018 o 19:00.  Vašu účasť na stretnutí s kňazom potvrďte minimálne 2 týždne vopred mailom na: misionar@skmisia.ch (next 16.11. 2018)

Presné dátumy stretnutí sú tiež k nahliadnutiu aj v kalendári na stránke www.skmisia.ch  Stretnutia s kňazom sa uskutočnujú v sídle Slovenskej Katolíckej misii, Brauerstrasse 99. Je to v komplexe Talianskej misie pri kostole dona Bosca (Feldstrasse 109, 8004 Zürich). Parkovať je možné aj vo dvore. Nahlasovanie vopred je z dôvodu rezervácie zasadacích priestorov-pri väčšom počte párov je potrebné zarezervovať väčšiu zasadačku.

* 2 stretnutia s manželmi – tieto stretnutia prispôsobujeme podla pracovných možností manželského páru, ktorý stretnutia vedie.  Obvykle bývajú stretnutia s manželmi zverejnené asi 1/2 roka vopred. V mimoriadnom prípade sa o presnom dátume stretnutí informujte pri nahlásení na náuku, kde dostanete kontakt na manželskí pár.

Najbližšie stretnutia s manželmi budú:

  1. Stretnutie s manželmi:   Nedeľa, 9.9. 2018, 18:00 – 21:00 v Berne, vo farskom centre kostola Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6. (next )

Vašu účasť na stretnutí s manželmi potvrďte minimálne 1 mesiac vopred mailom na: dalibor.kalna@bluewin.ch

2. Stretnutie s manželmi:   Nedeľa, 7.10. 2018, 17:00 – 20:00 v Zürichu v komplexe Talianskej misie pri kostole dona Bosca (Feldstrasse 109, 8004 Zürich)(next )

Vašu účasť na stretnutí s manželmi potvrďte minimálne 1 mesiac vopred mailom na: dalibor.kalna@bluewin.ch

Nahlasovanie vopred je z dôvodu rezervácie zasadacích priestorov-pri väčšom počte párov je potrebné zarezervovať väčšiu zasadačku.

* 1 Prosociálna služba pre misijné spoločenstvo:

Nakoľko Slovenská Katolícka misia poskytuje duchovné služby pre veriacich patriacich do nášho spoločenstva, budeme radi, ak nás milí snúbenci bližšie spoznáte a prispejete jednou službou pre spoločné dobro.

AK VÁS OSLOVILA TÁTO MOŽNOSŤ PREDMANŽELSKEJ PRÍPRAVY A MÁTE ZÁUJEM JU ABSOLVOVAŤ PRI SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISII, VYZDVIHNITE SI OD SPRÁVCU SKM (otca Pavla) PO NEDEĽNEJ SV. OMŠI ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU. TÝMTO AKCEPTUJETE AJ PODMIENKY, POČET STRETNUTÍ A FORMU  AKOU PREBIEHA SNÚBENECKÁ PRÍPRAVA.

Potvrdenie o absolvovaní prípravy je možné vystaviť až po absolvovaní všetkých stretnutí – celého kurzu. Vašu účasť na jednotlivých stretnutiach si preto (pre vlastné dobro) nechajte zapísať do „PRIHLÁŠKY na prípravu ku sv. manželstva“.

Môže sa vám páčiť aj...