Mesačný Archív: marec 2018

0

Oslava Veľkej Noci – sobota 31.3. o 21:00

BIELA SOBOTA 31.03. 2018 O 21:00 – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA SV. OMŠA S OBRADMI VZKRIESENIA, KRYPTA LIEBFRAUEN V ZÜRICHU (V ZÁVERE SVÄTENIE JEDÁL) * VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 01.04. 2018 O 09:30 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA SV. OMŠA, KRYPTA LIEBFRAUEN ZH       (V ZÁVERE SVÄTENIE...

0

Veľkonočné obrady 2018 v Zürichu

Zelený Štvrtok 29.03. 2018 o 19:30 – SV. OMŠA PÁNOVEJ VEČERE, Krypta Liebfrauen v Zürichu * Veľký Piatok 30.03. 2018 o 15:00 – VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UMUČENIA a SMRTI PÁNA, Krypta Liebfrauen v Zürichu...

0

Krížová cesta detí a rodín v prírode 2018

Srdečne Vás pozývame na detskú krížovú cestu v sobotu 24. marca 2018 o 10:45. Stretnutie účastníkov je v Spreitenbachu na konci Heiterbergstrasse – až po dopravnú značku Zákaz vjazdu. Po pobožnosti Krížovej cesty je možnosť...

0

Pôstna duchovná obnova už za nami…

Veriaci Slovenskej katolíckej misie v Zurichu sa v dňoch 16. – 18. marca stretávali na pôstnej duchovnej obnove, ktorej kazateľom bol provinciálny vikár Ing. Peter Bučány, SDB. Hlavná téma týchto dni bola: Najväčším hriechom človeka je,...

0

Krížova cesta

V piatok 16. marca 2018 sa o 20:00 hod. pomodlíme krížovú cestu. Všetci sme srdečne pozvaní zúčastniť sa a pridať sa. Adresa: Krypta Liebfrauen, Weinbergstrasse 34, Zürich.