Mesačný Archív: apríl 2017

0

Veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatky prežili veriaci SKM ako najvýznamnejší kresťanský sviatok. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Už na začiatku Veľkého týždňa práve na Kvetnú nedeľu si veriaci pripomenuli slávnostný vstup...

0

Veľkonočné bohoslužby

Milý veriaci, priatelia a čitatelia! V závere MISIJNÉHO INFORMÁTORA (Misijný informátor 1-2017) nájdete rozpis VEĽKONOČNÝCH BOHOSLUŽIEB.  Prajeme Vám požehnané Veľkonočné sviatky.

0

Texty z pôstnej Duchovnej obnovy 2017

Božie slovo pre všetkých, pre nás, pre mňa … 1.      Božie slovo pre všetkých – jednoduchá štruktúra Biblie Biblia Človek Genezis Odkiaľ som ja a všetko? Apokalypsa Kam idem ja a všetko? Medzi narodením a smrťou je...

0

Pôstna duchovná obnova v Zürichu

Veriaci SKM v Zürichu sa v dňoch 31.3 – 2.4. stretávali na spoločnej Pôstnej duchovnej obnove, ktorú viedol Don Pavol Grach SDB (Bratislava-Miletičova). Počas jednotlivých prednášok o Božom slove a o rozhovore s Bohom sa prihovoril veriacim s cieľom vysvetliť im...

0

Detská sv. omša v nedeľu 9. apríla 2017 o 11:30

Slovenská katolícka misia v Zürichu pozýva na detské sväté omše Pozývame vás na detské sv. omše, ktoré sa uskutočňujú približne jedenkrát za mesiac. Príďte medzi nás a spoločne načerpajme zo Živej vody a zo spoločenstva Cirkvi....