Mesačný Archív: november 2016

0

Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márii

Sviatok Nepoškvrneného Počatia vyhlásil v roku 1476 pápež Pius IV.. Nedefinoval túto doktrínu ako dogmu, ale existencia tohto sviatku bola silným dôvodom k jej vyhláseniu. Mariánska dogma, o ktorej hovoríme dnes, bola ustanovená o...