Mesačný Archív: január 2016

0

Fašiangová zábava v Ženeve

Po predbežnom prieskume sme zistili, že aj v Ženeve by ľudia radi prišli na Fašiangovú zábavu a keďže väčsina má aj deti, tak sme sa rozhodli urobiť to v rodinnom duchu. Vďaka jednej obetavej...

0

Záväzná prihláška na púť do Ríma

Dradí naši veriaci a priatelia, ak máte záujem vo svätom Roku Milosrdenstva o púť do Ríma, prosíme Vás, aby ste späčatili svoj záujem odovzdaním nižšie uvedenej prihlášky a zaplatením zálohy.   Slovenská katolícka misia vo Švajčiarsku...