Mesačný Archív: december 2015

0

Mikuláš Zürich 2015

Adventné obdobie je pre nás dospelých radostným obdobím nádeje a očakávania Nášho Spasiteľa. Čo však advent hovorí tým menším? Okrem rôzných symbolov ktoré vymedzujú toto obdobie je pre deti veľkou udalosťou príchod Mikuláša do...

0

Adventná duchovná obnova

Adventné obdobie prežíva každý kresťan katolík v pokore a v očakávaní príchodu narodenia Spasiteľa a je časom pokánia, kedy si pripravuje a očisťuje srdce od hriechov a kedy sa zamýšľa aj nad cestou svojho...