Mesačný Archív: február 2015

0

Pozvánka na Rodinný víkend: Pre manželov a rodiny

Milí manželia, veselé rodinky! Srdečne Vás pozývame na druhý ročník Rodinného víkendu. Chceme nadviazať na minuloročné víkendové stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu radostného spoločenstva viery, podelenia sa o radostiach a starostiach slovenských rodín, ale...

0

Odborné stanovisko k „rodovému scitlivovaniu“ detí

Výzva pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí   So znepokojením sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú...

0

Pastoračná a ekonomická správa o činnosti SKM 2014

Milí naši veriaci, sympatizanti a dobrodincovia SKM. Január 2015 bol na Slovenskej Katolíckej Misii mesiacom uzávierok pastoračných a ekonomických štatistík za rok 2014. Okrem Generálneho vikariátu v ZH, ktorý dokumentuje našu činnosť, som považoval...

0

Ďakujeme 944 674x

Vážení podporovatelia ochrany detí a rodiny, Dovoľte mi poďakovať sa Vám za všetko, čo robíte pre ochranu detí a rodiny, naozaj si to veľmi ceníme a vnímame obrovské množstvo práce, ktorú ľudia po celom...