Mesačný Archív: december 2014

0

Ozveny adventnej duchovnej obnovy

DUCHOVNÁ OBNOVA V ZURICHU   V dňoch 28. – 30. novembra sa v komunite Slovenskej katolíckej misie v Zurichu konala duchovná obnova na tému: „Pane, ty si náš Otec, náš vykupiteľ“. Pozvanie prijal otec Michal Zamkovský a Misijné spoločenstvo...

0

Mikuláš v Ženeve

Tento rok prišiel Mikuláš priamo do kostola. Deti mali pre neho pripravené pesničky, ktoré si nacvičili ešte pred sv. omšou. Niektoré deti mali pre Mikuláša pripravené aj básničky. Po všetkých pesničkách a básničkach im...