Mesačný Archív: apríl 2014

0

Oznamy na 2 Veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na Druhú veľkonočnú – Nedeľu Božieho milosrdenstva.  Lituugický kalendár: V utorok je sviatok sv. Kataríny sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Spolupatrónky...

0

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22    Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Nedeľu.  Liturgický kalendár:  Veľkonočnou Nedeľou začína Veľkonočná oktáva, ktorá sa celá slávi ako jeden deň Kristovho zmŕtvychvstania....

0

Oznamy na Kvetnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na Kvetnú nedeľu Nedeľu. Liturgický kalendár: “Kvetnou nedeľou” vstupujeme do Veľkého (svätého) Týždňa. Počas Trojdnia ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána prežívame...

0

Ako prebehla Krížová cesta na Uetliberg?

 Dňa 30.3.2014 sa za sprievodu krásneho slnečného počasia konala krížová cesta na Uetliberg. Stretnutie zúčastnených bolo na parkovisku nad konečnou zastávkou električky č.13- Albisgütli o 14:30 hod. Zúčastnilo sa približne 30 ľudí rôznej vekovej kategórie, čo nás veľmi...