Slovenská Katolícka Misia

ref

Referendum – deviatnik

Láska matiek premáha svet Milé mamy z Modlitieb matiek, pozývame vás k deviatniku za Slovensko – od štvrtku 29. januára do piatku 6. februára 2015. Budeme sa modliť ľubovoľný deviatnik, kto aký chce. Podobne,...

gender

Odborné stanovisko k “rodovému scitlivovaniu” detí

Výzva pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí   So znepokojením sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú...

povolanie

Oznamy na 3. Nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na 3. Nedeľu v cezročnom období. Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Timotea a Títa, biskupov V stredu je...

bicentenar I

Novéna ku sviatku dona Bosca

  Novénu k don Boscovi sa môžete modliť na týchto odkazoch: Novéna ku sviatku dona Bosca http://www.saleziani.sk/ Drahí členovia saleziánskej rodiny, milí mladí a všetci priatelia dona Bosca pod Tatrami. V sobotu 16. augusta...

1

Oznamy na 2. Nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 2. Nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: Dnes sme začali TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV, potrvá do budúcej nedele. V...

Vianoce

Oznamy na 1. Nedeľu po Narodení Pána.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 1. Nedeľu po Narodení Pána. Liturgický kalendár: V podelok je 5. Deň vianočnej oktávy. V utorok je 6. Deň...

1

Pozor, Vianočná omša- Basel aj 25.12. o 17:30.

Vo vianočnom období bude sv. omša v Basely: 25.12. o 17:30 v kostole Allerheiligen na Neubadstrasse 95, 4054 Basel. 27.12. o 17:30 v kostole Allerheiligen na Neubadstrasse 95, 4054 Basel. 11.01. 2015 o 17:30 v kostole Allerheiligen na Neubadstrasse 95, 4054 Basel.

2

ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VIANOČNOM OBDOBÍ 2014/2015

24.12. 2014, streda – Polnočná sv. omša o 22:00, krypta Liebfrauen - Zürich 25.12. 2014, štvrtok – Narodenie Pána, sv. omša o 9:30, krypta Liebfrauen - Zürich 25.12. 2014, štvrtok – Narodenie Pána, sv. omša o 17:00,...