Slovenská Katolícka Misia

Baar21_22Jun14-209

Pozvánka na Rodinný víkend: Pre manželov a rodiny

Milí manželia, veselé rodinky! Srdečne Vás pozývame na druhý ročník Rodinného víkendu. Chceme nadviazať na minuloročné víkendové stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu radostného spoločenstva viery, podelenia sa o radostiach a starostiach slovenských rodín, ale...

pp

Info ku Popolcovej strede

Sv. omša na Popolcovú strede je o 20:00 v Krypte kostola Liebfrauen v Zürichu . Stretnutie spevokolu je na mieste ½ hodinku pred sv.omšou. Pri tejto sv. omši bude aj tradičné značenie popolom. Popolcová streda, deň pokánia v...

ruka Pana

Oznamy na 6. Nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na 6. Nedeľu v cezročnom období. Liturgický kalendár:   V utotok je ľubovoľná spomienka Siedmych svätých zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie....

3

Pastoračná a ekonomická správa o činnosti SKM 2014

Milí naši veriaci, sympatizanti a dobrodincovia SKM. Január 2015 bol na Slovenskej Katolíckej Misii mesiacom uzávierok pastoračných a ekonomických štatistík za rok 2014. Okrem Generálneho vikariátu v ZH, ktorý dokumentuje našu činnosť, som považoval...

ref

Ďakujeme 944 674x

Vážení podporovatelia ochrany detí a rodiny, Dovoľte mi poďakovať sa Vám za všetko, čo robíte pre ochranu detí a rodiny, naozaj si to veľmi ceníme a vnímame obrovské množstvo práce, ktorú ľudia po celom...

ref

Referendum – deviatnik

Láska matiek premáha svet Milé mamy z Modlitieb matiek, pozývame vás k deviatniku za Slovensko – od štvrtku 29. januára do piatku 6. februára 2015. Budeme sa modliť ľubovoľný deviatnik, kto aký chce. Podobne,...