Slovenská Katolícka Misia

Nativity

Program bohoslužieb počas Vianočných sviatkov

ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VIANOČNOM OBDOBÍ 2016/2017 V Zürichu sa všetky bohoslužby konajú v Krypte kostola Liebfrauen, Wienbergstrasse 34, Zürich. V ostatných mestách na obvyklých miesta slávenia- kostoloch. 24.12. 2016, sobota -Vigílna sv. omša pre rodiny...

1. adventná nedela

Príprava na Vianoce v Ženeve

V Ženeve sa pred sv. omšou konala duchovná príprava na Vianoce. Pre tých, ktorí nemohli prisť sme nahrali príhovor otca Paľa, aby si ho mohli vypočuť. Príjemné počúvanie.

dsc_3917

Adventná duchovná obnova v Zurichu

Adventná duchovná obnova v Zurichu Adventné obdobie nám vytvára priestor, aby sme sa pripravovali na príchod nášho Spasiteľa. Je časom kedy sa veriaci duchovne schádzajú, aby načerpali z prameňov Božej lásky a pripravili sa na Vianoce. Takúto...

Advent

Oznamy na 4. Adventnú nedeľu (18.12. 2016)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISA, BRAUERSTRASSE 99; 8004 ZURICH, T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na 4. Adventnú nedeľu. Liturgický kalendár: Od včera (soboty 17.-24.12.) sme vstúpili do druhej časti adventného obdobia- bezprostrednej prípravy...

mikulas_zeneva_2016

Mikuláš v Ženeve

Ani tento rok nezabudol prísť Mikuláš do Ženevy, aby obdaroval deti rôznymi darčekmi. Niektoré deti nabrali odvahu a Mikulášovi aj niečo povedali, zarecitovali alebo zaspievali. Bolo veľmi veselo a zavítali medzi nás aj známi,...

druhá adventná nedeľa

Adventná omša pre Sankt Gallen

Milí priatelia, známy a veriaci! S veľkým potešením ohlasujem naše blížiace sa opätovné stretnutie s našim otcom Pavlom v našich končinách. Uskutoční sa: 4.12.2016 opäť v SEELENKAPELLE v Rorschachu. Pre pripomenutie pridávam pre istotu...

immaculate-mary1

Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márii

Sviatok Nepoškvrneného Počatia vyhlásil v roku 1476 pápež Pius IV.. Nedefinoval túto doktrínu ako dogmu, ale existencia tohto sviatku bola silným dôvodom k jej vyhláseniu. Mariánska dogma, o ktorej hovoríme dnes, bola ustanovená o...